top of page
Miquel Orellana
 

Neix a Tarragona i finalitza els seus estudis d'Arquitectura a la ETSA de Barcelona l'any 2003.

En aquest període realitza l'estança Erasmus a la Università degli Studi di Roma "La Sapienza" en la branca d'Intervenció i Restauració del patrimoni històric.

Al 2011 finalitza el Màster en Arqueologia clàssica per l'ICAC-URV-UB.

Durant el període 2005/2009 esdevé vocal de l'Agrupació d'Arquitectes en Defensa del Patrimoni Arquitectònic (AADIPA)

Col·labora en diferents despatxos d'Arquitectura fins que al 2004 inicia l'activitat com a professional lliberal, any en el qual també inicia la seva activitat com a Arquitecte Municipal a l'Ajuntament de la Canonja.

Rubén Heras
 

Neix a Tarragona i finalitza els seus estudis d'Arquitectura a la ETSA de Barcelona l'any 2002.

Al 2003 inicia la seva activitat com a professional lliberal col·laborant en diferents despatxos d'arquitectura. 

Al 2006 esdevé Arquitecte Municipal a l'Ajuntament de Cambrils i des del 2008 és membre de l'ASSAP (Associació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública).

Premis - Mencions
 

Restauració del Castell Nou de Flix - Fase I

Premi de Qualitat Ebrenca al Millor Edifici Restaurat, dins de la XV edició dels Premis Qualitat Ebrenca. Amposta 2012

Ateneu Juvenil de Cambrils

Premi Palmarés Architecture Aluminium Technal 2013

en la categoria Estudiar.

Vestidors del Camp de Futbol de la Canonja

VI Biennal d’Arquitectura Alejandro de la Sota 2009. Obra seleccionada en la categoria Edifici de nova planta i promoció pública

Restauració restes arqueològiques del Castell de Passanant

VI Biennal Alejandro de la Sota 2009. Obra seleccionada en la categoria de restauració, rehabilitació o reforma

Publicacions
 

2009. La Restauració del Castell de Vila-seca. Revista TAG-53. Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona.

2013. “Metodología de rectificación fotográfica en el del muro de cierre de la plaza de representación del “foro provincial” de Tarraco (Hispania Citerior)”. Serena Vinci, Josep M. Macias, Miquel Orellana. Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Actas del XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Mérida 2013. Encara en premsa.

2013.  “Photographic rectification of the graphic documentation of historical and archaeological heritage: The case of the southern facade of the Praetorium tower in Tarragona (Tarraco, Hispania Citerior)”. Maria Serena VINCI/Josep Maria MACIAS/Miquel ORELLANA/Imma TEIXELL. Viena.

2013. “Restauració del Castell de Flix”, dins de Fortificaciones. Intervenciones en el patrimonio defensivo. Actas del XXXIV Curset. Jornadas Internacionales sobre la intervención en el Patrimonio Arquitectónico. Ministerio de Educación Cultura y Deporte, COAC i AADIPA. Madrid-Barcelona.

 

2009-2012       2009-2012.  La Restauració del Castell de Vila-seca, dins dels números 53-54-55-57 de la Revista TAG, del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona. Tarragona.

 

2001.  Publicació de l’article “Jujol i l’Arcàngel Sant Miquel” en el número 5-6 de “dc revista crítica de arquitectura”, del Departament de Composició Arquitectònica de la ETSA Barcelona.

Col·laboradors habituals
 

Redacció de projectes:

Esteban Aguilar - Arquitecte

Sandra Álvarez - Arquitecta

Roser Capdevila - Arquitecta

Guillem Fonts - Arquitecte

Irene Damià - Arquitecta

Consultor estructures:

Windmill Structural Consultants, SLP

Consultor instal·lacions:

Sergi Triquell, enginyer tècnic industrial

Consultor urbanisme:

Joan Llort Corbella, arquitecte. Assessorament en matèria urbanística i col·laborador en redacció d'instruments de planejament urbanístic

bottom of page