top of page

Castell dels Garidells

El castell dels Garidells presideix el punt més alt del nucli urbà del municipi, i de la seva fesonomia en podem distingir ràpidadment dues torres, una a la vessant sud-oest i una altra a la vessant sud-est. 

El programa constructiu i habitacional del castell es desenvolupa a l'interior d'aquests murs i torres.

Les intervencions que s'han dut a terme fins ara han consistit en l'adequació del camí de ronda d'accés al castell, una primera fase de consolidació estructural dels paraments verticals.

Actualment estan en execució les fases III i IV.

FASE I - CONSOLIDACIÓ D'URGÈNCIA

Promotor - Ajuntament dels Garidells

Constructora - RECOP Restauracions Arquitectòniques SLU

Any - 2020

FASE II - CAMÍ DE RONDA

Promotor - Ajuntament dels Garidells

Constructora - JPCP El Fornàs

Any - 2021

FASE III

Promotor - Ajuntament dels Garidells

Projecte redactat any - 2021

En execució

FASE IV 

Promotor - Ajuntament de Vallmoll

Projecte redactat any - 2022

En execució

Ubicació -  41.20819565216634, 1.2476161073543313

bottom of page