top of page

Casa Català de Batea

La casa Català de Batea és un edifici ubicat al carrer Major de Batea. En aquest projecte, degut a les seves dimensions, vam fer servir la tecnologia Matterport per tal de generar un núvol de punts amb el que poder treballar.

Aquest núvol de punts, a part de ser l'eina base per a realitzar l'aixecament, va servir per a tenir un bessó digital de l'estat actual de l'edifici.

I és per això que creiem en el potencial d'aquesta tecnologia. S'ha d'intervenir en el patrimoni per tal de fer-lo perdurar en el temps i, si es pot, tornar a donar-li vida i ús. Tot i així, tenir una còpia digital de l'estat en el que ens ha arribat ens permet pdoer seguir aprenent i coneixent estats cronològics passats.

Enllaç a la Casa Català

bottom of page